План за дејствување после Настанот

Подобрете ги и адаптирајте ги овие чекори за акција во согласност со потребите на вашата зедница, додека се подготви теренот за она што e потребно, од час во час, во зависност како реалноста ќе се развива. Имајте на ум дека смиреноста, љубезноста и флексибилноста ќе бидат главни атрибути, потребни за успешна имплементација на планот и … Ler mais

Дополнителен план за време на “настанот”

Ова е текст кој се однесува на почетните моменти веднаш после nастанот, кога волонтерите ќе препознаат дека се случил “пробивот”, со цел да се запрат негативните нарушувања што се уште би можеле да се појават, така што лидерите или клучните луѓе ќе продолжат со нивната работа во служба на нивните заедници. Доколку поради некоја причина, добиените … Ler mais

Почетоците на Настанот (Event-от) и објаснение за локалните лидери

Почетоците на Настанот (The Event) Настанот (Event – от) е модерен пристап кон „преминот”, предвиден во многу антички текстови во речиси сите религии и култури. Илјадници години, пророците и мудреците се поврзувале со универзаланата свест и учеле за времето кога целото човештво ќе ја искуси космичката свест. Ова е време во кое природните енергии на … Ler mais

Што претставува Настанот (Event – от)?

Настанот (Event – от) е денот на масовните апсења на криминалните кабалисти во целиот свет: корумпирани политичари, големи банкари и сл., кои ќе се одвиваат на легален начин и ќе бидат синхронизирани со светското ресетирање на финансискиот систем. Ова е организирано однатре, од одредени членови на владини и воени организации, кои започнаа движење на отпор … Ler mais

Непречен бизнис план за производителите, дистрибутерите и трговците на основните производи

plans-quote-eisenhower

Овој документ е наменет за да се обезбеди непречен бизнис план за храна и за производителите , дистрибутерите и трговците на основни, животно-одржувачки блага. Сe на сe, имаме намера да им дадеме на корпоративните работници детална шема за донесување одлуки, која ќе им овозможи да продолжат со работа, колку што е можно понормално, за време на непредвидливото сценарио – перидот на транзиција кој го нарекуваме Event (Настан) – кој го вклучува рестартирањето на банкарскиот и финансискиот систем насекаде во светот.

За оние кои проактивно ќе преземат акција да ги информираат сите кои се афектирани на еден или на друг начин, во синџирите на дистрибуција на храна и основните елементи – тоа може да го направат на неколку начини: или преку електронска пошта, со испраќање на линк на оваа страна или преку печатење и разделување. Испечатениот документ, може да се стави во плик и анонимно да се остави во сандачето на некоја продавница или да се провне под вратата на било која директорска канцеларија на локална продавница. Исто така, може лично да го предадете, користејќи го предложениот Протокол за советување на лидерите.

Од суштинско значење е да се прочита цел документ и штом ќе се осигурате дека се е коректно склопено, информациите може да се пренасочат кон други колеги и корпоративни хиерархии. За донесувачите на одлуки во корпоративните организации, овој документ треба да им се предаде заедно со Отвореното писмо до раководителите на корпорации.

Непречен бизнис план за производителите, дистрибутерите и трговците на основните производи

Ако сте го добиле овој документ, тоа значи дека целиот планетарен банкарски систем – ќе биде или веќе е – во состојба на принудно рестартирање, со цел да се направи чистка на сите видови на корумпирани и криминални оперативци и да се замени со фер систем за сето човештво. Тоа ќе биде момент кој со години беше подготвуван околу планетата. Кога ова ќе заврши, секој ќе биде посреќен отколку денес.

Повеќе детали може да најдете во документот “Краток информативен текст за лидерите на зедницата” и подолу имате извадок од него:

”Нема да има валута на располагање, различна од онаа која е веќе пуштена во оптек, во период од максимум 2 недели. Намерата и плановите на овие судски, надлежни институции е во најдобар можен случај, банкарскиот систем да биде исклучен од 3-5 дена. Но, со толку многу промени во игра, засега тешко е да се каже колку точно ќе трае таа промена. Недостигот на пари меѓу светската популација може да создаде потешкотии во различни локации, бидејќи некои би биле во паника поради немање пристап до своите пари преку нормални канали.”

Тоа би требало да се случи преку ноќ, па во текот на првите часови од денот, треба да се преземе грижа околу некои работи и по можност да бидат решени или веќе испланирани.
Кога сите светски банкарски системи се недостапни, сите банкомати и трансакции на пари ќе бидат блокирани во одреден временски период. Во најдобар случај, тоа би траело најмногу неколку дена. Сепак, постои шанса да трае подолго, до две недели. Ако се оди добро со рестартот, не подолго од тоа.

Во таа смисла, би било најдобро за сите нас да користиме ментална флексибилност и соработка, со цел брзо да се прилагодиме на оваа ”неочекувано” непредвидлива состојба и да го одржуваме општествениот поредок, давајќи приоритет најпрво на луѓето, осигурувајќи се дека сите се згрижени, проследен со итноста за одржување на инфраструктурата која ја користиме денес, а ќе ни биде потребна и утре. Уништувајќи нешто денес, значи дека утре нема да постои.
Затоа, од клучно значење е да продолжиме со нашите должности ден за ден и да ги исполнуваме што е можно по нормално, сé дури транзиционата ситуација не се стабилизира.
Идеално би било да се осигура дека комерцијалните и деловните активности кои се под ваша надлежност и одговорност, ќе останат во фунција. За да се случи тоа, од голема важност е протокот на информации меѓу вашите колеги и клиенти да биде што е можно почесен, потранспарентен и поубедлив.
Имајќи го ова во предвид, специјално за ова сценарио, создадовме распоред за можен непречен бизнис план кој се однесува на вас:
А:
1. Лицата со кеш ќе бидат во можност да купуваат како и обично.
2. За остатокот од луѓето кои немаат кеш, ќе треба да се подготви најмалку една фотокопир машина за најмалку една каса или терминал. Доколку е можно, би било добро да се има повеќе функционални терминали.
Фотокопир машината ќе треба да обезбеди копија од: 1) документ за лична идентификација на купувачот 2) копија од дебитна или кредитна картичка од истиот купувач и 3)сметка. Овој процес ќе се применува за сите купувачи кои немаат кеш за пазарење. Документите од 1 до 3, ќе бидат копирани на задниот дел од личната, своеволна декларација (види дел В) која ќе му овозможи на продавачот да наплати од износот од личната сметка на купувачот во секое време во иднина, откако банкарскиот систем ќе биде повторно вратен на мрежата (online).
Б:
Луѓето ќе треба да бидат информирани на влезот, преку видливо прикажан знак или флаер за невообичаената процедура за време на периодот на транзиција, така што сите ќе бидат уверени дека ќе ги добијат нивните производи. Исто така, ќе треба да напоменете: 1) причината зошто овој ден е различен од останатите, 2) опциите кој секој купувач ги има и сите потребни документи, пред да влезат во продавница (за да се избегне хаосот на наплатните терминали или каси), 3) предвидениот временски период на траење на овој протокол и 4) интернет адреса (URL) која може да биде оваа страна: http://www.communityleadersbrief.org/, за луѓето да добијат дополнителни појаснувања во врска со овој транзициски период.
В:
Декларацијата за слободна волја може да се заснова на следнава дефиниција, која ќе биде официјално признаена во повеќето земји:
Лице:
1. Податоци за идентификација на продавачот, датум на издаден документ, физичка адреса на изададениот документ.
2. Извештај на суверено, своеволно прифаќање од страна на купувачот, во транзициските услови на продавачот: [Презиме, име] под насловот на купувачот, изјавувам со мојата суверена, слободна волја дека приложените документи (1. лична карта на купувачот, 2. дебитна или кредитна картичка, 3.белешка од касата за производот) се валидни и ме претставуваат мене во однос со банкарската институција и продавачот, кои ги обезбедија продуктите наведени во копијата од сметката.
Со мојата слободна, суверена волја, изјавувам дека дозволувам (името на бизнис продавачот) под името на продавачот во овој документ, да се одземе вредноста од оваа набавка од мојата сметка, веднаш штом банкарскиот систем е повторно вратен во функција.
Затоа, прифаќам овој продавач, да ја задржи копијата на овие 3 документи, кои ја претставуваат мојата директна врска со банкарската институција и продавачот и потпишувам.
Потпишано од страна на купувачот
Потпишано од операторот на касата од страна на продавачот
Потпишано од менаџерот или раководителот, од страна на продавачот.

Оригиналот (за продавачот), потпишан од страна на 3 лица: купувачот, оператор на регистерот и менџерот или раководителот. Копија (за купувачот) потпишана од менаџерот или раководителот а најдобро би било ако има службен печат на продавачот.

Од задната страна:
1. Копија од лична карта на купувачот
2. Копија од дебитната или кредитната картичка на купувачот
3. Копија од сметката од касата.

Дополнителни информации

Некои функционери можеби навистина би го поддржале овој момент на транзиција, а некои само навидум. Препорачливо е да ги прашате за јасна идентификација и да чувате копија од нивните лични карти на сигурно место. Доколку е можно, извршете проверка на валидноста на документот со сите расположлви ресурси кои ви се при рака: телефон, интернет, менаџер или раководител. Препорачливо е да го прашате официјалното лице за кого работи и да ви даде јасно објаснение. Ако е можно, извршете потврда и проверка на валидноста на доставените информации.
Најрелевантна сугестија која треба да ја побарате во одговорот на ова лице е дали тој работи за Владата или работи во корист на народот.
Во првиот случај, најдобро би било тивко да се избегне секаков конфликт или дебата. Тој дури би можел да се обиде да го затвори бизнисот од некакви ”безбедносни причини ” или да предизвика прекин. Во ваков случај, не станува збор за највисок обзир кон нас, луѓето, а ниту кон бизнисот. Прифатете ја ваквата ситуација, сé дури не се дојде до понатамошно расчистување, но бидете сигурни дека документот надвор на влезот останува на место по секоја цена и обидете се да обезбедите датум за повторно отворање. Проверете дали има и други трговци во близина. Доколку нема и доколку вашата продавница го обезбедува околниот реон со основни продукти, најдобра опција е да ја одржувате отворена и функционална, во спротивно најпредвидливо сценарио е дека би била вандализирана и ограбена во краток временски период.
Ако го добиете вториот одговор, дека тој/таа навистина работи за народот, прашајте го/ја кои се неговите/нејзините планови за поддршка на оваа ситуација. Основната идеја е инфраструктурата да функционира што е можно понормално за време на транзицијата. Ако е така, тогаш ќе имате вистински сојузник на кој ќе може да се потпрете и кој ќе ви помогне во вашите напори, оваа транзиција да се одвива што е можно побезболно.

Отворено писмо до раководителите на коорпорации: Што значи “Настанот” за човештвото – и за вас?

(Предговор – би сакал да видам дека “бизнис етиката” повеќе не е оксиморон.) Ќе дојде денот (веќе доаѓа) кога законските права на едно лице се поголеми од оние на една корпорација. Одлуките на модерниот судски систем, им ги даде на корпорациите сите права, како на  лице со мала правна или морална одговорност. Ваквото нелегално правно … Ler mais

Протокол за советување на лидерите

За оние кои ќе изберат да учествуваат и се повикани да преземат акција и да помогнат во мисијата на оваа група, имаме протоколи кои треба да ги проучите и насоки кон кои треба да се придржувате, при вашиот пристап кон локалната власт за време на Настанот (THE EVENT). Пред сè, останете мирни и љубезни во … Ler mais

План за одржување на безбедноста и благосостојбата на населението за време на финансиското ресетирање

Ова е уникатен план кој мојот соработник  „Кобра“ ме замоли да го објавам за www.prepareforchange.net. Првично беше наменет специфично за мене со оглед на индустријата во која се наоѓам, но јас го проширив опсегот и го генерализирав; мојата надеж е дека другите кои се подготвени, можат да ги испробаат своите варијации, без оглед на тоа … Ler mais