План за дејствување после Настанот

Подобрете ги и адаптирајте ги овие чекори за акција во согласност со потребите на вашата зедница, додека се подготви теренот за она што e потребно, од час во час, во зависност како реалноста ќе се развива. Имајте на ум дека смиреноста, љубезноста и флексибилноста ќе бидат главни атрибути, потребни за успешна имплементација на планот и … Ler mais

Дополнителен план за време на “настанот”

Ова е текст кој се однесува на почетните моменти веднаш после nастанот, кога волонтерите ќе препознаат дека се случил “пробивот”, со цел да се запрат негативните нарушувања што се уште би можеле да се појават, така што лидерите или клучните луѓе ќе продолжат со нивната работа во служба на нивните заедници. Доколку поради некоја причина, добиените … Ler mais

Почетоците на Настанот (Event-от) и објаснение за локалните лидери

Почетоците на Настанот (The Event) Настанот (Event – от) е модерен пристап кон „преминот”, предвиден во многу антички текстови во речиси сите религии и култури. Илјадници години, пророците и мудреците се поврзувале со универзаланата свест и учеле за времето кога целото човештво ќе ја искуси космичката свест. Ова е време во кое природните енергии на … Ler mais

Што претставува Настанот (Event – от)?

Настанот (Event – от) е денот на масовните апсења на криминалните кабалисти во целиот свет: корумпирани политичари, големи банкари и сл., кои ќе се одвиваат на легален начин и ќе бидат синхронизирани со светското ресетирање на финансискиот систем. Ова е организирано однатре, од одредени членови на владини и воени организации, кои започнаа движење на отпор … Ler mais