Почетоците на Настанот (Event-от) и објаснение за локалните лидери

Почетоците на Настанот (The Event) Настанот (Event – от) е модерен пристап кон „преминот”, предвиден во многу антички текстови во речиси сите религии и култури. Илјадници години, пророците и мудреците се поврзувале со универзаланата свест и учеле за времето кога целото човештво ќе ја искуси космичката свест. Ова е време во кое природните енергии на … Ler mais