План за дејствување после Настанот

Подобрете ги и адаптирајте ги овие чекори за акција во согласност со потребите на вашата зедница, додека се подготви теренот за она што e потребно, од час во час, во зависност како реалноста ќе се развива. Имајте на ум дека смиреноста, љубезноста и флексибилноста ќе бидат главни атрибути, потребни за успешна имплементација на планот и … Ler mais