Дополнителен план за време на “настанот”

Ова е текст кој се однесува на почетните моменти веднаш после nастанот, кога волонтерите ќе препознаат дека се случил “пробивот”, со цел да се запрат негативните нарушувања што се уште би можеле да се појават, така што лидерите или клучните луѓе ќе продолжат со нивната работа во служба на нивните заедници. Доколку поради некоја причина, добиените … Ler mais